Szkolenie z wykorzystania platformy GREy do planowania bezpiecznych misji z użyciem bezzałogowych statków powietrznych.