Ty, My i Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Usługi
SOS! Zgubiony dron!
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków

Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.
Kategoria Szczególna
Szkolenia Praktyczne
katalogkatalog
Oferta Szkoleń VLOS + FPV

dla Pilotów Dronów

VLOS + FPV

Loty w zasięgu wzroku oraz z widokiem z pierwszej osoby.


zasady i warunki w kategorii otwartej i szczególnej

wg krajowych wytycznych NSTS-01

Przygotowujemy pilotów bsp do profesjonalnej pracy i korzystania z dodatkowych technologii dronowych.Wprowadzenie do Szkoleń VLOS


W obliczu rosnącej popularności dronów, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i hobbystycznym, odpowiednie szkolenie stało się kluczowe dla bezpieczeństwa i efektywności operacji. Nasza oferta szkoleniowa VLOS (Visual Line of Sight) obejmuje kursy w kategorii otwartej A2 oraz w kategorii szczególnej NSTS-01 i STS-01, w tym bezpieczne sterowanie wykorzystując FPV (First Person View), zapewniając kompleksowe przygotowanie do profesjonalnego sterowania dronami.

W naszych szkoleniach VLOS + FPV skupiamy się na przygotowaniu pilotów BSP (bezzałogowych statków powietrznych) do profesjonalnego wykorzystania dronów w zasięgu wzroku.
Nasze kursy są zaprojektowane, aby zapewnić pilotom nie tylko umiejętności manulnego sterowania, ale również wiedzę o aspektach technicznych w celu przygotowania lotów automatycznych.

Kluczowe Elementy Szkolenia VLOS

 • Współpraca z Obserwatorem: Uczymy, jak efektywnie współpracować z obserwatorem, aby zapewnić ciągłe spełnianie warunków bezpieczeństwa i efektywności operacji.
 • Zasady i Metody Utrzymania Operacji w Zasięgu Wzroku: Skupiamy się na metodach utrzymania drona w zasięgu wzroku, co jest kluczowe dla bezpiecznego prowadzenia operacji.
 • Wykorzystanie Narzędzi i Oprogramowania: Dostarczamy wiedzę na temat narzędzi i oprogramowania wspomagającego pilotów w realizacji specjalistycznych zadań, takich jak mapowanie, inspekcje, tworzenie zdjęć i nagrań, czy przekaz na żywo.
 • Bezpieczeństwo i Regulacje: Podkreślamy znaczenie przestrzegania przepisów i standardów bezpieczeństwa w operacjach VLOS.

Dla Kogo Są Nasze Szkolenia VLOS?

Nasze szkolenia VLOS są idealne dla pilotów dronów, którzy chcą rozwijać swoje umiejętności w bezpiecznym i kontrolowanym środowisku, jednocześnie poszerzając swoje możliwości zawodowe w różnych zastosowaniach dronów.


Kategoria Otwarta A2

Szkolenie w kategorii A2 skierowane jest do użytkowników dronów, którzy chcą i planują latać bliżej osób postronnych dronami klasy C2,
ale zawsze z zachowaniem bezpiecznych odległości i w zgodzie z przepisami prawa.

Kurs obejmuje:
  Praktykę:
 • Instruktaż do samopraktyki
 • Zasady bezpiecznego prowadzenia operacji lotniczych dronem w bezpośredniej linii wzroku.
 • Naukę o ograniczeniach przestrzeni powietrznej i przepisach lokalnych.
 • Praktyczne ćwiczenia z pilotażu, które pomogą zrozumieć dynamikę lotu drona.

Kategoria Specjalna NSTS-01 i STS-01

Dla operatorów i pilotów, którzy chcą realizować bardziej złożone misje, proponujemy szkolenia w kategoriach specjalnych NSTS-01 i STS-01. Kursy te są dedykowane do operacji wymagających szczególnych umiejętności, takich jak:

Dołącz do profesjonalnych, certyfikowanych pilotów bsp!
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i wiedzę w zakresie operacji VLOS, do uczestnictwa w naszych kursach. Oferujemy kompleksowe szkolenia, które przygotują Cię do profesjonalnego i bezpiecznego wykorzystania dronów w zasięgu wzroku.

katalog
OPEN A2
Drony klasy C2
Przygotowujemy do sterowania bezzałogowymi statkami powietrznymi w kategorii otwartej.
Po okiem instruktora wykonywane są obowiązkowe manewry i procedury tak zwanej samoporaktyki.
Dla kogo: dla nowicjuszy i początkujących, dla osob nie mających żadnych doświadczeń z dronami lub z niewielkim doświadczeniem.

Korzyści: uniknięcie podstawowych blędów, poznanie dobrych praktyk na start pod okiem instruktora.
katalog
NSTS-01/02
Drony bez klasy
Szkolenia na kompetencje do lotów przekraczających warunki lotów w kategorii otwartej, czyli o podwyższownym ryzyku, w kategorii szczególnej.
Dzieki tym uprawnieniom piloci dronów moga do 31.12.2025 r. korzystać z dronów nieoznaczonych europejską klasą C5 / C6.
W pod kontrolą pilota z tymi uprawnieniami mogą być użytkowane drony wprowadzone do obrotu przed 2024 rokiem.
katalog
SPEC STS-01
Drony klasy C5

Szkolenia VLOS (Visual Line of Sight) + FPV (First Person Vision) dla Pilotów BSP


W pełni konfigurowalne szkolenia: dobierz dowolnie potrzebne moduły! A poniżej propozycja pakietowa:
katalog
Amatorkatalog
A2
Zawodowieckatalog
rozszerzone NSTS-01
Fachowieckatalog
doszkolenie STS-01
1195,00 zł+vat

Fachowieckatalog
rozszerzone STS-01
1535,00 zł+vat

ORGANIZACJA SZKOLENIA xxxxxxx
Minimalna ilość godzin praktyki Minimum godzin praktyki.
2
4
7
10
Lokalizacja: A, B, C (kliknj aby obejrzeć) Szkolenie praktyczne może odbyć się w jednej z kilku naszych przygotowanych poligonów ćwiczebnych lub w lokalizacji zamawiającego szkolenie.
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
Lokalizacja: zamawiającego Szkolenie praktyczne może odbyć się w lokalizacji zamawiającego szkolenie.
opcja dodatkowo płatna
opcja dodatkowo płatna
opcja dodatkowo płatna
opcja dodatkowo płatna
Ilość godzin teorii Minimalna liczab godzin, która jest wymogiem. W razie potrzeby można dokupić dodatkowe godziny i uzyskać ponad programowe omówienia i wyjaśnienia.
2
12
16
16
Materiały Z Teorii: Dostępne po zakupie kursu, na platformie e-learningowej edu.pilot.pl
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
Forma wykładu: wideo W materiał z teorii są zawarte edukacyjne filmy wideo dotyczące omawianych treści.
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
Forma wykładu: webinar Jest to opcja platna dodatkowe. Dla uczestników kursów NSTS przewidziany jest rabat 70%.
opcja dodatkowo płatna
opcja dodatkowo płatna
opcja dodatkowo płatna
opcja dodatkowo płatna
Termin Szkolenia Szkolenia praktyczne mogą odbywać się w terminach z góry ustalonych wg harmonogramu lub w terminach ustalanych indywidualnie. Z pośród terminów ustalonych z góry można wybrać ten najbardziej odpowieni i przystąpić do egzaminu w wybranym terminie.
Terminy szkoleń praktycznych ustalane indiwidualnie są wynikiem uzgodnienień między instruktorem, a uczestnikiem, daje to większą swobodę w wyborze dnia i godzin praktyki.
do wyboru trzy terminy
do wyboru trzy terminy
ustalany indywidualnie
ustalany indywidualnie
Termin Egzaminu Egazminy mogą odbywać się w terminach z góry ustalonych wg harmonogramu lub w terminach ustalanych indywidualnie. Z pośród terminów ustalonych z góry można wybrać ten najbardziej odpowieni i przystąpić do egzaminu w wybranym terminie.
Terminy egzaminu ustalane indiwidualnie są wynikiem uzgodnienień między egzaminatorem, a uczestnikiem, daje to większą swobodę w wyborze dnia i godziny egzaminu.
do wyboru trzy terminy
do wyboru trzy terminy
ustalany indywidualnie
ustalany indywidualnie
Pytanie Konktrolna Do każdego rozdziału teorii przygotowane są pytania kontrolne z odpowiedziami pomagające samodzielnie zweryfikować poziom zrozumienia meteriału.
Egazamin Wewnętrzny Istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu wewnętrznego, kt,ory dodfatkow pozwala sprawdzić poziom wiedzy i zrozumienia tematu oraz pomaga to przygotować się do spokojnego bez stresowego podejścia do egzaminiu certyfikującego.
ROZSZERZONE OMÓWIENIE xxxxxxx
Osoby Postronne Wyjaśnienie jak należy realizować lot, aby nie przekroczyć dozwolonych warunków w danej kategorii.
Określone odległości.
Omówienie zasad
Zakaz lotu
Zakaz lotu
Użytkowane BSP Wymagania wobec dronów operujacych w danej kategoprii lotów.
klasy C2
bez klasy
klasy C5
klasy C5
Meteorologia Ocena warunków pogodowych. Zaawansowane narzędzia deykowane użytkownikom dronów. Wyjaśnienie znaczenia waruknów atmosferycznych dla prowadzonych operacji z użyciem drona.
Osiągi BSP Osiągi systemu bezzałogowego statku powietrznego w locie.
Ryzyko Na Ziemi Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi.
PLANOWANIE OPERACJI xxxxxxx
Cele Operacji Określenie celów planowanej operacji. Przykłady celów, omówienie i ich znaczenie dla planowania operacji.
Przestrzeń Operacyjna i Bufory Upewnienie się, że określona przestrzeń operacyjna i odpowiednie bufory (np. bufor ryzyka naziemnego) są odpowiednie do planowanej operacji.
Wykrywanie Przeszkód Wykrywanie przeszkód występujących w granIcach przestrzeni operacyjnej, które mogłyby utrudnić planowaną operację.
Wpływ Topografii Ustalenie, czy topografia lub przeszkody w granIcach przestrzeni operacyjnej mogą mieć wpływ na prędkość lub kierunek wiatru.
Środowisko Operacyjne Wybór odpowiednich danych dotyczących informacji o przestrzeni powietrznej (w tym danych dotyczących stref geograficznych dla systemów bezzałogowych statków powietrznych), które mogą mieć wpływ na planowaną operację.
Weryfikacja SBSP Upewnienie się, że system bezzałogowego statku powietrznego jest odpowiedni do planowanej operacji.
Weryfikacja Wyposażenia Użytkowego Upewnienie się, że wybrane obciążenie użytkowe jest kompatybilne z systemem bezzałogowego statku powietrznego używanym na potrzeby operacji.
Dostosowanie Do Ograniczeń Przestrzeni wprowadzenie niezbędnych środków w celu zapewnienia zgodności z ograniczeniami i warunkami mającymi zastosowanie do przestrzeni operacyjnej i bufora ryzyka naziemnego w odniesieniu do planowanej operacji zgodnie z procedurami zawartymi w instrukcji operacyjnej dla danego scenariusza.
Loty w Przestrzeni Kontrolowanej Wprowadzenie niezbędnych procedur umożliwiających wykonywanie operacji w przestrzeni powietrznej kontrolowanej, w tym protokołu komunikacji ze służbą kontroli ruchu lotniczego, oraz uzyskanie zezwolenia i, w razie konieczności, instrukcji.
Niezbędne Dokumenty Potwierdzenie, że wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania planowanej operacji znajdują się na miejscu operacji.
Informowanie Uczestników Poinformowanie wszystkich uczestników o planowanej operacji.
PRZEGLĄD I KONFIGURACJA SBSP Przegląd przedlotowy i konfiguracja systemu bezzałogowego statku powietrznego (w tym tryby lotu i zagrożenia związane ze źródłami energii). Kwestie, które należy uwzględnić:
Ocena Stanu BSP Ocena ogólnego stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego. Na co zwracać uwagę, typowe urszkodzenia i możliwe przyczyny.
Zabezpieczenie Części Zapewnienie właściwego zabezpieczenia wszystkich demontowalnych części systemu bezzałogowego statku powietrznego.
Kompatybilność Oprogramowania Upewnienie się, że konfiguracje oprogramowania systemu bezzałogowego statku powietrznego są kompatybilne.
Kalibracja Sensorów Kalibracja instrumentów w systemie bezzałogowego statku powietrznego.
Identyfikacja Mankamentów Identyfikacja wszelkich mankamentów, które mogą zagrozić planowanej operacji.
Kontrola Baterii Upewnienie się, że poziom naładowania baterii jest wystarczający do wykonania planowanej operacji.
Kontrola FTS Upewnienie się, że zamontowany w systemie bezzałogowego statku powietrznego układ umożliwiający zakończenie lotu i jego system aktywacji są sprawne.
Kontrola C2 Link Sprawdzenie prawidłowego funkcjonowania łącza do celów kierowania i kontroli.
Aktywacja Świadomości Przestrzennej Aktywacja funkcji świadomości przestrzennej i wgranie informacji do tego systemu (jeśli funkcja świadomości przestrzennej jest dostępna).
Ograniczenie Dla Lotu Skonfigurowanie systemów ograniczających wysokość i prędkość lotu (jeżeli są dostępne).
Weryfikacja Aktywności RID Sprawdzenie, czy system jednoznacznej zdalnej identyfikacji jest aktywny i aktualny.
CZYNNOŚCI W SYTUACJI AWARYJNEJ Znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej.
Problemy z BSP Czynności i procedury w przypadku problemów z systemem bezzałogowego statku powietrznego, lub w przypadku wystąpienia w trakcie lotu zagrożenia kolizją w powietrzu.
Zagrożenie Kolizją Czynności i procedury w przypadku wystąpienia w trakcie lotu zagrożenia kolizją w powietrzu.
PROCEDURY W TRAKCIE LOTU Znajomość podstawowych czynności, które należy podjąć w przypadku sytuacji awaryjnej, w tym w przypadku problemów z systemem bezzałogowego statku powietrznego, lub w przypadku wystąpienia w trakcie lotu zagrożenia kolizją w powietrzu.
Utrzymanie warunków VLOS Prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w każdym momencie, co obejmuje: posiadanie w każdym momencie orientacji sytuacyjnej w odniesieniu do danej lokalizacji pod względem przestrzeni operacyjnej i pod kątem obecności innych użytkowników przestrzeni powietrznej, przeszkód, ukształtowania terenu oraz osób postronnych.
Utrzymanie Limitów FPV Prowadzenie skutecznej obserwacji i utrzymywanie bezzałogowego statku powietrznego w zasięgu widoczności wzrokowej (VLOS) w każdym momencie, co obejmuje: posiadanie w każdym momencie orientacji sytuacyjnej w odniesieniu do danej lokalizacji pod względem przestrzeni operacyjnej i pod kątem obecności innych użytkowników przestrzeni powietrznej, przeszkód, ukształtowania terenu oraz osób postronnych.
Dokładne i Kontrolowane Manewry VLOS Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach reprezentatywnych dla odnośnego STS (w tym lot w trybie manualnym/bez wsparcia globalnego systemu nawigacji satelitarnej lub w trybie równoważnym, jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest w niego wyposażony).
Dokładne i Kontrolowane Manewry FPV Wykonywanie dokładnych i kontrolowanych manewrów w locie na różnych wysokościach i w różnych odległościach reprezentatywnych dla odnośnego STS (w tym lot w trybie manualnym/bez wsparcia globalnego systemu nawigacji satelitarnej lub w trybie równoważnym, jeżeli bezzałogowy statek powietrzny jest w niego wyposażony).
Monitorowanie Parametrów Monitorowanie w czasie rzeczywistym stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego i dotyczących go ograniczeń w zakresie maksymalnego czasu lotu.
LOTY W WARUNKACH ODBIEGAJĄCYCH OD NORMY
Spadek Mocy Napędowej Zarządzanie częściowym lub całkowitym brakiem mocy w układzie napędowym bezzałogowego statku powietrznego przy zapewnieniu bezpieczeństwa osób trzecich na ziemi.
Zarządzenie Ścieżką Lotu Zarządzanie ścieżką lotu bezzałogowego statku powietrznego w sytuacjach odbiegających od normy.
Brak Wsparcia GPS Zarządzanie sytuacją, w której dojdzie do uszkodzenia urządzenia pozycjonującego zainstalowanego w bezzałogowym statku powietrznym.
Wtargnięcie Osób Postronnych Zarządzanie sytuacją wtargnięcia osoby postronnej w granice przestrzeni operacyjnej lub w kontrolowany obszar naziemny oraz zastosowanie odpowiednich środków w celu zachowania bezpieczeństwa.
Utrzymanie BSP w Wyznaczonej Przestrzeni Reagowanie na sytuacje, w których bezzałogowy statek powietrzny może przekroczyć granicę przestrzeni lotu (procedury bezpieczeństwa) oraz granice przestrzeni operacyjnej (procedury awaryjne), które określono w trakcie przygotowań do lotu, oraz podejmowanie odpowiednich działań naprawczych.
GranIcQ Przestrzeni Operacyjnej Zarządzanie sytuacją, w której statek powietrzny zbliża się do granicy przestrzeni operacyjnej.
Utrata Łącza C2 Wykazanie umiejętności stosowania metody odzyskania kontroli po celowej (symulowanej) utracie łącza do celów kierowania i kontroli.
CZYNNOŚCI PO ZAKOŃCZENIU LOTU
Zabezpieczenie SBSP Wyłączenie i zabezpieczenie systemu bezzałogowego statku powietrznego.
Kontrola Użytych Zasobów Kontrola po zakończeniu lotu i zarejestrowanie wszelkich istotnych danych dotyczących ogólnego stanu systemu bezzałogowego statku powietrznego (jego układów, komponentów i źródeł zasilania) oraz zmęczenia załogi.
Odprawa Końcowa Przeprowadzenie odprawy na temat wykonanej operacji.
Zgłoszenie do ECCAIRS Określenie sytuacji, które wymagały sporządzenia zgłoszenia zdarzenia, i sporządzenie wymaganego zgłoszenia zdarzenia.
Przykładowe Zgłoszenie Wspólnie złożymy przykładowe zgłoszenie, aby poznać jak działa system i na czym to polega.
ROZSZERZENIE SZKOLENIA Ta część szkolenia dotyczy umijętności związanych z zaplanowaniem bezpiecznego i legalnego lotu oraz efektywnego.
Złożenie planu lotu do PAŻP Omówimy w jakiej aplikacji i w jakich sytuacjach należy składać plan lotu do Polskiej Agnecji Żeglugi Powietrznej oraz złożymy przykładowy plan lotu w celu uzyskania pozytywnej decyzji.
Loty po punktach Omówimy główne zasady oraz zaprojektujemy automatyczny lot po punktach trasy.
Mapowanie terenu płaskiego Omówimy i zaprojektujemy nalot fotogrametryczny płaskiego terenu w celu pozyskania danych potrzebych to przygotowania ortofotomapy i modelu 3D.
Mapowanie terenu górzystego Omówimy i zaprojektujemy nalot fotogrametryczny zróżnicowanego wysokościowo tereu w celu pozyskania danych potrzebych to przygotowania ortofotomapy i modelu 3D.
Struktura dokumentu INOP Omówienie na przykładach metod opracowywania instrukcji operacyjnej obejmującej elementy określone w dodatku 5 do 2019/947.
Narzędzia wspomagające INOP Omówienie praktycznych narzędzi wspomagających proces opracowywania instrukcji operacyjnej.
Przestrzeń Operacyjna Omówienie na przykładach metod określania przestrzeni operacyjnej w odniesieniu do planowanych operacji.
Bufor Ryzyka Naziemnego - Dodatkowe Przykłady Omówienie na przykładach metod określania buforu ryzyka na ziemnego w odniesieniu do planowanych operacji.
Kontrolowany Obszar Naziemny Omówienie na przykładach metod określania kontrolowanego obszaru naziemnego obejmującego rzuty na powierzchnię Ziemi zarówno przestrzeni operacyjnej, jak i bufora.
Adekwatność Procedur Omówienie na przykładach metod zapewnienia adekwatności procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych poprzez przeprowadzenie specjalnych prób w locie lub symulacji.
Plan Reagowania Awaryjnego (ERP) Omówienie na przykładach opracowania stukecznego planu działania w sytuacjach awaryjnych, odpowiedni dla operacji i obejmujący co najmniej:

a) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
b) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
c) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
d) jasne określenie obowiązków pilota(-ów) oraz innych członków personelu.
Prowadzenie Dziennika Lotów Omówienie na przykładach opracowania stukecznego planu działania w sytuacjach awaryjnych, odpowiedni dla operacji i obejmujący co najmniej:

a) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
b) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
c) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
d) jasne określenie obowiązków pilota(-ów) oraz innych członków personelu.
Loty Poza NSTS Omówienie na przykładach opracowania stukecznego planu działania w sytuacjach awaryjnych, odpowiedni dla operacji i obejmujący co najmniej:

a) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
b) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
c) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
d) jasne określenie obowiązków pilota(-ów) oraz innych członków personelu.
DOKUP OPCJONALNE DODATKOWE MOUŁY SZKOLENIOWE xxxxxxx
AirData xxxxxxx
WebODM xxxxxxx
Litchi xxxxxxx
DroneControl xxxxxxx
DroneRadar.Space xxxxxxx
DroneLink xxxxxxx
DroneLink xxxxxxx

Loty dronem do 25kg

wg Wytycznych Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 10/2023 (NSTS-05) | 18/2023 (NSTS-06)

BVLOS

Loty poza zasięgiem wzroku do 2km.

z użyciem bezzałogowego statku powietrznego o masie startowej mniejszej niż 4 kg, w tym nieopatrzonymi etykietą identyfikacyjną klasy C6, w odległości nie większej niż 2 km od pilota bsp.


Przygotowujemy pilotów bsp do profesjonalnej pracy i korzystania z dodatkowych technologii dronowych.


Przygotowanie pilotów do pracy dla operatów SBSP (Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych).
Rozróżnienie ról pilota i operatora jest kluczowe nie tylko w praktyce pracy i wypełniania obowiązków, ale również w programie dobrych szkoleń powinno mieć wyraźne odzwierciedlenie.
Na naszych szkoleniach przygotowujemy pilotów do wypełniania swoich obowiazków, do bezpiecznego i legalnego oraz co bardzo ważne do efektywnego wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem dronów.
Obowiazki operatora nie są konieczną powinnością pilotów, tak więc dla operatortów dedykujemy osobne specjalistyczne i branżowe szolenia w naszym dziale szkoleń "Przygotowanie Pracy Operatorów".

Szkolenia BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) dla Pilotów BSPWprowadzenie do Szkoleń BVLOS

Nasze szkolenia BVLOS (Beyond Visual Line of Sight) są przeznaczone dla pilotów BSP (bezzałogowych statków powietrznych), którzy chcą poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje o prowadzenie operacji poza zasięgiem wzroku. Te zaawansowane kursy koncentrują się na aspektach związanych z dalekosiężnymi operacjami dronowymi, które wymagają szczególnych umiejętności oraz wiedzy na każdym etapie: od przygotowania planu loty, zgłosznia do PAŻP po realizację i czynności ewidencyjne i świadomości regulacji. Przygotowujemy pilotów do pracy dla operatorów SBSP, kładąc nacisk na rozróżnienie ról pilota i operatora, co jest kluczowe nie tylko w praktyce pracy, ale również w programie dobrych szkoleń.

Kompetecje A2

Piloci uzyskają również kompetencje do lotów na warunkach kategorii otwartej A2.

Kluczowe Elementy Szkolenia BVLOS

 • Zaawansowane Techniki Pilotowania: Skupiamy się na zaawansowanych technikach i strategiach niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia operacji BVLOS.
 • Zarządzanie Ryzykiem i Bezpieczeństwem: Podkreślamy znaczenie oceny ryzyka, planowania misji i zapewnienia bezpieczeństwa w operacjach poza zasięgiem wzroku.
 • Wykorzystanie Systemów Wsparcia: Edukujemy o systemach wspomagających, takich jak automatyczne systemy unikania przeszkód, technologie transmisji danych i systemy zarządzania ruchem lotniczym dla dronów (UTM).
 • Regulacje i Zgodność Prawna: Zapewniamy kompleksową wiedzę na temat przepisów dotyczących operacji BVLOS i ich wpływu na planowanie i wykonanie misji.
 • Przygotowanie do Wypełniania Obowiązków: Szczególny nacisk kładziemy na przygotowanie pilotów do bezpiecznego, legalnego i efektywnego wykonywania operacji lotniczych z wykorzystaniem dronów.
Oddzielne Szkolenia dla Operatorów Rozumiemy, że obowiązki operatora nie są konieczną powinnością pilotów, dlatego dla operatorów dedykujemy osobne specjalistyczne i branżowe szkolenia w naszym dziale "Przygotowanie Pracy Operatorów".

Dla Kogo Są Nasze Szkolenia BVLOS?

Szkolenia BVLOS są idealne dla doświadczonych pilotów dronów, którzy chcą rozszerzyć swoje możliwości operacyjne i brać udział w bardziej złożonych misjach, takich jak długodystansowe inspekcje, monitorowanie dużych obszarów czy zaawansowane zastosowania komercyjne i badawcze.

Dołącz do profesjonalnych, certyfikowanych pilotów bsp!
Zapraszamy pilotów dronów, którzy są gotowi na kolejny krok w swojej karierze, do uczestnictwa w naszych kursach BVLOS. Nasze szkolenia zapewnią Ci niezbędne umiejętności, wiedzę i pewność, aby bezpiecznie i skutecznie prowadzić operacje poza zasięgiem wzroku.
katalog
NSTS 05
Drony Bez Klasy do 4kg
katalog
NSTS-05/06
Drony Bez Klasy do 25kg
katalog
SPEC STS-02
Drony Klasy C6
Zawodowieckatalog
NSTS05
950,00 zł +vat
Fachowieckatalog
NSTS-01,05
2150,00 zł +vat
Specjalistakatalog
NSTS-01,02,05,06
3505,00 zł+vat
Profesjonalistakatalog
STS-02
doszkolenie
niebawem
Expertkatalog
STS-02
pełne
niebawem
Minimalna Ilość godzin Praktyki xxxxxxx
7
9
6
7
10
Lokalizacja xxxxxxx
Wałbrzych
Lokalizacja: A, B, C (kliknj aby obejrzeć) Szkolenie praktyczne może odbyć się w jednej z kilku naszych przygotowanych poligonów ćwiczebnych lub w lokalizacji zamawiającego szkolenie.
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
w standardzie
Lokalizacja: zamawiającego Szkolenie praktyczne może odbyć się w lokalizacji zamawiającego szkolenie.
opcja płatna
opcja płatna
opcja płatna
opcja płatna
opcja płatna
Ilość godzin Teorii xxxxxxx
16
16
16
info niebawem
info niebawem
Forma wykładu: e-learning xxxxxxx
w standardzie
w standardzie
w standardzie
info niebawem
info niebawem
Forma wykładu: wideo xxxxxxx
w standardzie
w standardzie
w standardzie
info niebawem
info niebawem
Forma wykładu: webinar xxxxxxx
opcja płatna
opacje płatna
w standardzie
info niebawem
info niebawem
Złożenie planu lotu do PAŻP Informacje w jakiej aplikacji i w jakich sytuacjach należy składać plan lotu.
Loty po punktach xxxxxxx
Mapowanie terenu płaskiego xxxxxxx
Mapowanie terenu górzystego xxxxxxx
Łatwy Teren Praktyki Ćwiczenia odbywają się w terenie niezabudowanym.
Ambitny Teren Praktyki Ćwiczenia prowadzone są w ternie, na którym znajdują się pojedyncze zabudowania.
Dużu poziom trudności Teren na któym prowadzone są ćwiczenia praktyczne jest niemal "płaski", bez wzniesień i obniżeń terenu.
Obowiązkowe zgłoszenia Zdarzeń xxxxxxx
Dobrowolne zgłoszenia Zdarzeń xxxxxxx
Wypełnienie dokumentów xxxxxxx
Egazamin Wewnętrzny xxxxxxx
Pytanie Konktrolne xxxxxxx
Platforma E-Learningowa xxxxxxx
Wewnętrzne Grupy Konsultacyjne xxxxxxx
Struktura dokumentu INOP Omówienie na przykładach metod opracowywania instrukcji operacyjnej obejmującej elementy określone w dodatku 5 do 2019/947.
Narzędzia wspomagające INOP Omówienie praktycznych narzędzi wspomagających proces opracowywania instrukcji operacyjnej.
Przestrzeń Operacyjna Omówienie na przykładach metod określania przestrzeni operacyjnej w odniesieniu do planowanych operacji.
Bufor Ryzyka Naziemnego Omówienie na przykładach metod określania buforu ryzyka na ziemnego w odniesieniu do planowanych operacji.
Kontrolowany Obszar Naziemny Omówienie na przykładach metod określania kontrolowanego obszaru naziemnego obejmującego rzuty na powierzchnię Ziemi zarówno przestrzeni operacyjnej, jak i bufora.
Adekwatność Procedur Omówienie na przykładach metod zapewnienia adekwatności procedur bezpieczeństwa i procedur awaryjnych poprzez przeprowadzenie specjalnych prób w locie lub symulacji.
Plan Reagowania Awaryjnego (ERP) Omówienie na przykładach opracowania stukecznego planu działania w sytuacjach awaryjnych, odpowiedni dla operacji i obejmujący co najmniej:

a) plan ograniczenia eskalacji skutków sytuacji awaryjnej;
b) warunki powiadamiania właściwych organów i organizacji;
c) kryteria identyfikacji sytuacji awaryjnej;
d) jasne określenie obowiązków pilota(-ów) oraz innych członków personelu.
Praktyka Z Obserwatorami operacje z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej: odpowiednie rozmieszczenie obserwatorów przestrzeni powietrznej i system dekonfliktowania obejmujący frazeologię, koordynację i środki komunikacji;
PODSTAWY PRACY OPERATORA SBSP xxxxxxx
Loty Poza NSTS operacje z udziałem obserwatorów przestrzeni powietrznej: odpowiednie rozmieszczenie obserwatorów przestrzeni powietrznej i system dekonfliktowania obejmujący frazeologię, koordynację i środki komunikacji;
DOKUP DODATKOWE MOUŁY SZKOLENIOWE xxxxxxx
AirData xxxxxxx
WebODM xxxxxxx
Litchi xxxxxxx
DroneControl xxxxxxx
DroneRadar.Space xxxxxxx
DroneLink xxxxxxx
DroneLink xxxxxxxKursy i Egzaminy


Uzgadniane
Terminy
Treość

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Kategoria SzczególnaSzkolenia Praktyczne

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

FAQ KONTAKT WEBINARY BLOG
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPUAS PilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854