pilotBSP.pl579 855 940
GERARD SZUSTEK
wdrożenie dronów i szkolenia:
biznes, służby, instytucje
wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
do prowadzenia
kursów z teorii, szkolenia praktycznego i egzaminowania
579 855 940(tel. w godz. 8:00 - 18:00)(Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra)

Misja i cele
PilotBSP.pl Gerard Szustek wraz z zespołem współpracowników przygotowuje kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych do bezpiecznego i legalnego użytkowania tych urządzeń w przestrzeni powietrznej.
Decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiot, którym zarządzam uznany został za operatora szkolącego, który w praktyce przygotowuje i ocenia kandydatów na pilotów bsp oraz został wyznaczony do prowadzenia egzaminów prowadzących do uzyskania kompetencji w kategoriach A2, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06.

Realizując wymienione cele i podrzędne zadania przygotowane zostały dla Was z największą skrupulatnością i zaangażowaniem:
  • materiały szkoleniowe na wykłady z teorii
  • program ćwiczeń praktycznych z manewrów i procedur wymaganych w lotnictwie bezzałogowym
  • rozszerzony program ćwiczeń praktycznych oraz obsługi zaawansowanych narzędzi software'owych
Nasz program szkoleniowy oraz materiały spełniają w zupełności wymagania stawiane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Europejską Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
Ponadto przygotowują do specyfiki pracy zawodowej pilota bezzałogowych statków powietrznych - jest to ceniona bardzo wartość przez naszych klientów.
Scenariusze ćwiczeń i lotów podlegających końcowej ocenie są dostosowywane do przewidywanej specyfiki pracy naszych kursantów.

O jakości materiału szkoleniowego świadczą opinie klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Zaufali nam i podjęli współpracę mm.in. służby mundurowe: Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ochotnicze Straże Pożarne, Polska Policja

W roku 2022 i 2023 PilotBSP.pl Gerard Szustek stał się oficjalnym:
  • akredytowanym partnerem szkolącym GREy by Droneradar Sp. z o.o. (producent aplikacji DroneRadar)
  • partnerem AirData.com przeprowadzjącyh prezentacje i szkolenia
  • członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
  • członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej

FAQ (rozwiń)

Pilot BSP - Pilot drona

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Pilot bsp to wg definicji w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

“pilot bezzałogowego statku powietrznego” (definicja nr 27)

Oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie przez cały czas możliwości interwencji i zmiany kursu.

Źródło definicji: Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2018/1139

„pilot bezzałogowego statku powietrznego” (definicja nr 31) oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny lata automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie zdolności do interwencji i zmiany kursu w każdej chwili;


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Pilot bsp jest uważany i traktowany jako członek personelu lotniczegoPowiązane pojęcia
Sprawdz również: Personel lotniczy


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Każdy pilot może być operatorem, nie każdy operator może być pilotem

Zapoznaj się najpierw z pojęciami pilot bsp oraz operator bsp. Gdy poznasz definicje, zauważysz, że pilotem może być tylko osoba fizyczna, a operatorem może być osoba fizyczna lub prawa, czyli na przykład przedsiebiorswto lub organizacja.


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Możliwość do kontroli pilota BSP wynika z przesisów prawa

Kontrolę urpawnień pilota bezzałogowego statku powietrznego mogą przeprowadzać pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilengo. W obecnym stanie prawnym Ustawa Prawo Lotnicze, nie wymienia innych podmiotów, które miałaby takie uprawnienia. Inne podmioty chcąc sprawdzić, czy pilot bsp posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania bezzałogowych misji lotniczych w kategorii otwartej i szczególnej muszą zwracać się z tym pytaniem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zauważyć należy, że jest to ułatwione, gdyż dostepny jest elektroniczny formularz na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (drony.ulc.gov.pl), który pozwala natychmiastowo potwierdzić zarówno złożone oświadczenia operatora bsp, jak i uprawnienia, jakie posiada piLot bsp. Czy Policja może skontrolować pilota BSP? ....odpowiedź uzyskasz zapisując się na bezpłatny webinar bezpłatny webinar


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaram się ją tu umieścić.

PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp

.
pilotBSP.pl579 855 940
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854