Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Drony
SOS! Znajdź Utraconego Drona
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.

FAQ (rozwiń)

Pilot BSP - Pilot drona

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Pilot bsp to wg definicji w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

“pilot bezzałogowego statku powietrznego” (definicja nr 27)

Oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny wykonuje lot automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie przez cały czas możliwości interwencji i zmiany kursu.

Źródło definicji: Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2018/1139

„pilot bezzałogowego statku powietrznego” (definicja nr 31) oznacza osobę fizyczną odpowiedzialną za bezpieczne wykonanie lotu przez bezzałogowy statek powietrzny poprzez ręczne sterowanie lotem albo – w przypadku gdy bezzałogowy statek powietrzny lata automatycznie – poprzez monitorowanie jego kursu i utrzymywanie zdolności do interwencji i zmiany kursu w każdej chwili;


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Pilot bsp jest uważany i traktowany jako członek personelu lotniczegoPowiązane pojęcia
Sprawdz również: Personel lotniczy


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Każdy pilot może być operatorem, nie każdy operator może być pilotem

Zapoznaj się najpierw z pojęciami pilot bsp oraz operator bsp. Gdy poznasz definicje, zauważysz, że pilotem może być tylko osoba fizyczna, a operatorem może być osoba fizyczna lub prawa, czyli na przykład przedsiebiorswto lub organizacja.


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

Możliwość do kontroli pilota BSP wynika z przesisów prawa

Kontrolę urpawnień pilota bezzałogowego statku powietrznego mogą przeprowadzać pracownicy Urzędu Lotnictwa Cywilengo. W obecnym stanie prawnym Ustawa Prawo Lotnicze, nie wymienia innych podmiotów, które miałaby takie uprawnienia. Inne podmioty chcąc sprawdzić, czy pilot bsp posiada odpowiednie kwalifikacje do wykonywania bezzałogowych misji lotniczych w kategorii otwartej i szczególnej muszą zwracać się z tym pytaniem do Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Zauważyć należy, że jest to ułatwione, gdyż dostepny jest elektroniczny formularz na stronach internetowych Urzędu Lotnictwa Cywilnego (drony.ulc.gov.pl), który pozwala natychmiastowo potwierdzić zarówno złożone oświadczenia operatora bsp, jak i uprawnienia, jakie posiada piLot bsp. Czy Policja może skontrolować pilota BSP? ....odpowiedź uzyskasz zapisując się na bezpłatny webinar bezpłatny webinar


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaram się ją tu umieścić.

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854