Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

pilotBSP.pl579 855 940
Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Sklep
OC Dronowe
SOS! Znajdź Utraconego Drona
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Misja i Cele
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe o ugruntowanej pozycji profesjonalnie szkolące pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).
Nasza misja to kształcenie i rozwijanie przygotowania teoretycznego i praktycznych umiejętności pilotów BSP, aby sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe, wykorzystanie najnowszych technologii zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów.
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych branżowych.

Nasze statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.

FAQ (rozwiń)

Operator BSP - Operator drona

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Operator bsp to wg definicji w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

„operator bezzałogowego systemu powietrznego” (definicja nr 4)

Oznacza dowolną osobę prawną lub fizyczną eksploatującą lub zamierzającą eksploatować co najmniej jeden bezzałogowy system powietrzny.


Należy zastanowić się nad tym czym jest eksploatacja. Będzie ona w naszym kontekście oznaczać użytkowanie bezzałogowego statku powietrznego, często również powiązane z czerpaniem dzięki temu korzyści. Operatorem będzie więc ten podmiot, osoba fizyczna lub prawna, który do realizacji swoich celów wykorzystuje drony.

Praktyczne Aspekty Działania Operatora BSP

Operatorzy BSP codziennie stają przed wyzwaniami związanymi z planowaniem misji, utrzymaniem sprzętu, analizą danych z lotów i zarządzaniem ryzykiem.

Przykłady Operatorów BSP w Różnych Branżach

 • Geodezja: W branży geodezyjnej, operatorzy BSP to często geodeci lub firmy geodezyjne wykorzystujące drony do zbierania precyzyjnych danych terenowych. Drony pozwalają na szybkie i dokładne pomiarowanie terenu, co jest kluczowe dla planowania i realizacji projektów budowlanych i infrastrukturalnych.
 • Branża Eventowa: W branży eventowej, operatorzy BSP to zazwyczaj firmy specjalizujące się w realizacji transmisji z wydarzeń publicznych, uroczystości prywatnych oraz imprez sportowych. Drony zapewniają unikalne ujęcia z powietrza, wzbogacając wizualnie materiały z wydarzeń.
 • Inspekcje Techniczne: Operatorzy BSP w branży inspekcji technicznych to firmy, które wykorzystują drony do oceny stanu technicznego obiektów oraz tworzenia cyfrowych bliźniaków. Drony umożliwiają szybką i bezpieczną inspekcję trudno dostępnych miejsc, co jest nieocenione w ocenie stanu infrastruktury.

Rozwój Roli Operatora BSP

 • Wzrost Znaczenia: Pozycja operatorów BSP w branży dronowej staje się coraz ważniejsza. Z kolejnymi miesiącami i latami, ich rola będzie nabierać na znaczeniu w kontekście zarządzania misjami lotniczymi i obsługą techniczną.
 • Nowe Miejsca Pracy: Powstają nowe stanowiska pracy, skupiające się na zarządzaniu personelem, sprzętem oraz planowaniu i wykonaniu misji lotniczych za pomocą dronów.

Znaczenie Przestrzegania Prawa i Regulacji

Dla operatorów BSP kluczowe jest zrozumienie i przestrzeganie przepisów lotniczych.

Nasze kursy szczegółowo omawiają aktualne przepisy, pomagając operatorom zrozumieć ich obowiązki i zapewnić zgodność z prawem, co jest niezbędne dla bezpieczeństwa i legalności operacji dronowych.
Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: 24.01.2024

"Przygotowanie Działalności Operatorów UAS"W UAS PilotBSP oferujemy kompleksowe szkolenia, o których dowiesz się tutaj:"Przygotowanie Działalności Operatorów UAS", które przygotowują operatorów do zarządzania misjami dronów, tworzenia instrukcji operacyjnych oraz rozumienia regulacji dotyczących personelu lotniczego.


Opublikowane: 24.01.2024 Aktualizacja:

Obowiązki operatora bsp w kategorii otwartej

Operator bezzałogowego systemu powietrznego dopełnia wszystkich poniższych obowiązków:

Źródło definicji: Rozporządzenie wykonawcze komisji UE 2019/945. Obowiązujące od stycznia 2021 roku.

 • opracowuje procedury operacyjne dostosowane do rodzaju operacji oraz związanego z nią ryzyka
 • zapewnia, aby w ramach wszystkich operacji efektywnie wykorzystywano widmo radiowe oraz wspierano efektywne wykorzystanie widma radiowego w celu uniknięcia szkodliwych zakłóceń; mnogość urządzeń wykorzystujących fale radiowe wymaga, aby współdzielić zasoby pasm radiowych w sposób efektywny, nie zakłócający współużytkowania i zapewniający skuteczność
 • wyznacza pilota bezzałogowego statku powietrznego do każdej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego; odpowiada, za to komu, czy odpowiedniej osobie powierzył bezzałogowy statek powietrzny
 • zapewnia, aby piloci bezzałogowych statków powietrznych oraz wszyscy pozostali członkowie personelu wykonujący zadania wspierające daną operację znali instrukcję użytkownika dostarczoną przez producenta bezzałogowego systemu powietrznego oraz:
  • mieli odpowiednie kompetencje – w podkategorii, w ramach której mają być wykonywane planowane operacje z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego zgodnie z sekcjami UAS.OPEN.020 (A1), UAS.OPEN.030 (A2 lub UAS.OPEN.040 (A3) – do wykonywania swoich zadań lub w przypadku członków personelu innych niż pilot bezzałogowego statku powietrznego – ukończyli szkolenie w miejscu pracy opracowane przez operatora;
  • byli w pełni zaznajomieni z procedurami operatora bezzałogowego systemu powietrznego;
  • uzyskali informacje istotne z punktu widzenia planowanej operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego dotyczące wszelkich stref geograficznych opublikowanych przez państwo członkowskie, w którym operacja ma mieć miejsce, zgodnie z art. 15;/
 • w stosownych przypadkach aktualizuje informacje zawarte w systemie świadomości przestrzennej stosownie do planowanej lokalizacji operacji
 • w przypadku operacji z użyciem bezzałogowego statku powietrznego należącego do jednej z klas określonych w częściach 1–5 rozporządzenia delegowanego (UE) 2019/945 zapewnia, aby: bezzałogowemu systemowi powietrznemu towarzyszyła odpowiednia deklaracja zgodności UE, w tym odniesienie do odpowiedniej klasy; oraz na bezzałogowym statku powietrznym umieszczono znak identyfikacyjny odnośnej klasy;
 • zapewnia, w przypadku operacji z użyciem bezzałogowego systemu powietrznego w podkategorii A2 lub A3, aby wszystkie zaangażowane osoby obecne na obszarze operacji poinformowano o ryzyku oraz by wyraziły one wyraźną zgodę na udział w danej operacji.


Powiązane pojęcia
- Sprawdz również: Pilot BSP


Opublikowane: 18.03.2023 Aktualizacja: brak
Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaramy się ją tu umieścić.

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

pilotBSP.pl579 855 940
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854