pilotBSP.pl579 855 940
GERARD SZUSTEK
wdrożenie dronów i szkolenia:
biznes, służby, instytucje
wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
do prowadzenia
kursów z teorii, szkolenia praktycznego i egzaminowania
579 855 940(tel. w godz. 8:00 - 18:00)(Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra)

Misja i cele
PilotBSP.pl Gerard Szustek wraz z zespołem współpracowników przygotowuje kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych do bezpiecznego i legalnego użytkowania tych urządzeń w przestrzeni powietrznej.
Decyzją Urzędu Lotnictwa Cywilnego podmiot, którym zarządzam uznany został za operatora szkolącego, który w praktyce przygotowuje i ocenia kandydatów na pilotów bsp oraz został wyznaczony do prowadzenia egzaminów prowadzących do uzyskania kompetencji w kategoriach A2, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05, NSTS-06.

Realizując wymienione cele i podrzędne zadania przygotowane zostały dla Was z największą skrupulatnością i zaangażowaniem:
  • materiały szkoleniowe na wykłady z teorii
  • program ćwiczeń praktycznych z manewrów i procedur wymaganych w lotnictwie bezzałogowym
  • rozszerzony program ćwiczeń praktycznych oraz obsługi zaawansowanych narzędzi software'owych
Nasz program szkoleniowy oraz materiały spełniają w zupełności wymagania stawiane przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) oraz Europejską Agencję Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA).
Ponadto przygotowują do specyfiki pracy zawodowej pilota bezzałogowych statków powietrznych - jest to ceniona bardzo wartość przez naszych klientów.
Scenariusze ćwiczeń i lotów podlegających końcowej ocenie są dostosowywane do przewidywanej specyfiki pracy naszych kursantów.

O jakości materiału szkoleniowego świadczą opinie klientów instytucjonalnych i indywidualnych. Zaufali nam i podjęli współpracę mm.in. służby mundurowe: Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ochotnicze Straże Pożarne, Polska Policja

W roku 2022 i 2023 PilotBSP.pl Gerard Szustek stał się oficjalnym:
  • akredytowanym partnerem szkolącym GREy by Droneradar Sp. z o.o. (producent aplikacji DroneRadar)
  • partnerem AirData.com przeprowadzjącyh prezentacje i szkolenia
  • członkiem Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego Inżynierów i Techników Rolnictwa
  • członkiem Geodezyjnej Izby Gospodarczej

FAQ (rozwiń)

BSP - SBSP - UAV - UAS - RPAS - MR -Dron - różnice

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Bezałogowy statek powietrzny, a wskrócie "BSP", potocznie nazywany jest "dronem"

Poznaj definicje i interpretacje:

Źródło definicji: Rzporządzenie delegowane komisji UE 2019/945. Obowiązujące od stycznia 2021 roku.

„bezzałogowy statek powietrzny” (definicja nr 1) oznacza dowolny statek powietrzny eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być pilotowany zdalnie;

Źródło definicji: Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2018/1139

„bezzałogowy statek powietrzny” (definicja nr 30) oznacza każdy statek powietrzny wykonujący operację lub przeznaczony do wykonywania operacji samodzielnie lub będąc być pilotowanym zdalnie bez pilota na pokładzie;

Powiązane pojęcia
UAV - skrót ang. Unmanned Aerial Vehicle to odpowiednik polskiego skrótu BSP RPAS -skrót ang. Remotely Piloted Aircraft Systems. Tłumaczenie na polski "Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych". Jest to podkategoria UAS, zawężona do statków zdalnie starowanych przez pilota. Sprawdz również: SBSP


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

System bezzałogowego statku powietrznego

Poznaj definicje i interpretacje: Obowiązująca od stycznia 2021 roku definicja znajduje się w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

„bezzałogowy system powietrzny” (definicja nr 3) Oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania nim. Interpretacja: Chodzi o bsp z kompletem wszystkich urządzeń i aplikacji służących sterowaniu bezzałogowym statkiem powietrznym. Pojęciem tym będziemy więc obejmować co najmniej urządzenie latające (drona) oraz kontroler zdalnego sterowania i aplikację sterującą.

Powiązane pojęcia
BSP - skrót od Bezzałogowy Statek Powietrzny RPAS -skrót ang. Remotely Piloted Aircraft Systems. Tłumaczenie na polski "Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych". Jest to podkategoria UAS, zawężona do statków zdalnie starowanych przez pilota. Sprawdz również: SBSP


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak Zgłoś uwagi:uwagi@pilotbsp.pl

Unmanned Aerial Vehicle, a wskrócie "UAV", do angielski odpowiednik BSP w języku polskim.

Poznaj definicje i interpretacje: Obowiązująca od stycznia 2021 roku definicja znajduje się w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

„bezzałogowy statek powietrzny” (definicja nr 1) oznacza dowolny statek powietrzny eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być pilotowany zdalnie;

Powiązane pojęcia
BSP - skrót od Bezzałogowy Statek Powietrzny RPAS -skrót ang. Remotely Piloted Aircraft Systems. Tłumaczenie na polski "Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych". Jest to podkategoria UAS, zawężona do statków zdalnie starowanych przez pilota. Sprawdz również: SBSP


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak Zgłoś uwagi:uwagi@pilotbsp.pl

RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems - Zdalnie sterowane systemy lotnicze

Termin RPAS początkowo związany był z wojskowością. Obecnie rozpowszechniowny jest również w odniesieniu do urządzeń latających w lotnictwie cywilnym)
Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaram się ją tu umieścić.

PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp

.
pilotBSP.pl579 855 940
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854