Ty, My i Drony: Przyszłość pracy! Nowe możliwości!

Sklep: Kursy | Szkolenia | Usługi
SOS! Zgubiony dron!
Przekształć Pasję we Współpracę

tel. 579 855 940


Profesjonalizm i Innowacja w Świecie Dronów
UAS PilotBSP pod przewodnictwem eksperta branży dronowej Gerarda Szustka, wyróżnia się na rynku jako centrum szkoleniowe wprowadzające istotne innowacje w programy szkolenia i stosowane technologie. Ma ugruntowaną pozycję ośrodka profesjonalnie szkolącego pilotów bezzałogowych statków powietrznych (BSP).

Misja i Cele

Nasza misja to innowacyjny wpływ na przyszłość stanowisk pracy dzięki wykorzystaniu dronów. Realizujemy naszą misję poprzez kształcenie i rozwijanie umiejętności precyzyjnego manualnego sterowania dronami przez pilotów BSP oraz wykorzystania unikatowych, nowatorskich technologii do zautomatyzowania lotów i sposobów zbierania danych, by coraz bardziej efektywnie i bezpiecznie wykonać zlecone zadania. Wszystko by sprostać wyzwaniom nowoczesnego świata. Przeczytasz o tym tu: link
Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych, zgodnych z przepisami szkoleń certyfikujących i branżowych, które przygotowują kandydatów do bezpiecznego i efektywnego wykorzystania dronów w różnorodnych sektorach gospodarki i życia społecznego. Nasze unikalne metody szkoleniowe na przykład wykorzystujące modele 3D (DSM) do analizy wysokości i ukształtowania terenu przy lotach BVLOS, rozpoznania infrastruktury krytycznej i przeszkód wysmukłych na etapie planowania, wykorzystanie najnowszych technologii stremowania bez opóźnień, zdalnej kontroli kamery i drona zostało wielokrotnie docenione przez klientów i partnerów. Przeczytasz o tym tu: link
Doświadczenie i Ekspertyza
Zespół UAS PilotBSP posiada bogate wieloletnie doświadczenie w pilotażu różnych typów dronów, w różnorodnych warunkach operacyjnych i środowiskowych podczas misji VLOS i BVLOS. Zebranym doświadczeniem dzielimy się na szkoleniach certyfikujących i wyspecjalizowanych szkoleniach branżowych.

Nasze potwierdzojen przez AirData statystyki mówią same za siebie: ponad 3958 lotów, 582 godziny w powietrzu, obsługując 49 dronów i pokonując dystans 4502km. Wiele lokalizacja BVLOS, wiele lotów w zróżnicowanym wysokościowo terenie, wiele lotów nocnych i wśród licznych przeszków

Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
Nasze Technologie i Partnerstwa
W zespole UAS PilotBSP nie tylko wykorzystujemy zaawansowane technologie naszych strategicznych partnerów, ale również oferujemy je naszym klientom, zapewniając kompleksowe szkolenia i demonstracje ich zastosowania.

Nasze partnerstwa z DroneRadar.Space oraz DroneControl.co pozwalają nam na dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań w branży dronów. Zapewniamy zakup tych technologii, szkolenia i demonstracje. (kliknij po więcej info)
Dlaczego My?
Oferujemy wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Nasze praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami, pozwala nam na dostosowanie oferty do specyficznych potrzeb naszych klientów.

FAQ (rozwiń)

BSP - SBSP - UAV - UAS - RPAS - MR -Dron - różnice

pytania i odpowiedzi

DEFINICJE W LOTNICTWIE BEZZAŁOGOWYM
Podane definicje mają źródło w aktach prawnych, encyklopediach i słownikach, opracowaniach naukowych, w publikacjach urzędów, instytucji i organizacji oraz tam gdzie nie można było ich ustlić sformułowane zostały przez instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek

INTERPRETACJE DEFINICJI I PRZEPISÓW
Interpretacje opierają się na materiałach i wypowiedziach instytucji lotniczych w tym: prawników, ekspertów, pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Polskiej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego, a miejscami własną interpetację instruktora i egzaminatora PilotBSP.pl Gerard Szustek.

Interpretacje te będą przydatne w praktyce operatora i pilota bsp i powinny być wystarczające do zrozumienia omawianych przepisów oraz zagadnień to jednak zawsze należy traktować je jako pomoc i wskazówkę - nie są bowiem źródłem prawa, ani wiążącą interpretacją, więc nie można na ich podstawie wywodzić żadnych praw, ani definitywnie przesądzać o wykładni.


Bezałogowy statek powietrzny, a wskrócie "BSP", potocznie nazywany jest "dronem"

Poznaj definicje i interpretacje:

Źródło definicji: Rzporządzenie delegowane komisji UE 2019/945. Obowiązujące od stycznia 2021 roku.

„bezzałogowy statek powietrzny” (definicja nr 1) oznacza dowolny statek powietrzny eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być pilotowany zdalnie;

Źródło definicji: Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (ue) 2018/1139

„bezzałogowy statek powietrzny” (definicja nr 30) oznacza każdy statek powietrzny wykonujący operację lub przeznaczony do wykonywania operacji samodzielnie lub będąc być pilotowanym zdalnie bez pilota na pokładzie;

Powiązane pojęcia
UAV - skrót ang. Unmanned Aerial Vehicle to odpowiednik polskiego skrótu BSP RPAS -skrót ang. Remotely Piloted Aircraft Systems. Tłumaczenie na polski "Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych". Jest to podkategoria UAS, zawężona do statków zdalnie starowanych przez pilota. Sprawdz również: SBSP


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak

System bezzałogowego statku powietrznego

Poznaj definicje i interpretacje: Obowiązująca od stycznia 2021 roku definicja znajduje się w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

„bezzałogowy system powietrzny” (definicja nr 3) Oznacza bezzałogowy statek powietrzny i wyposażenie do zdalnego sterowania nim. Interpretacja: Chodzi o bsp z kompletem wszystkich urządzeń i aplikacji służących sterowaniu bezzałogowym statkiem powietrznym. Pojęciem tym będziemy więc obejmować co najmniej urządzenie latające (drona) oraz kontroler zdalnego sterowania i aplikację sterującą.

Powiązane pojęcia
BSP - skrót od Bezzałogowy Statek Powietrzny RPAS -skrót ang. Remotely Piloted Aircraft Systems. Tłumaczenie na polski "Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych". Jest to podkategoria UAS, zawężona do statków zdalnie starowanych przez pilota. Sprawdz również: SBSP


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak Zgłoś uwagi:uwagi@pilotbsp.pl

Unmanned Aerial Vehicle, a wskrócie "UAV", do angielski odpowiednik BSP w języku polskim.

Poznaj definicje i interpretacje: Obowiązująca od stycznia 2021 roku definicja znajduje się w rozporządzeniu delegowanym komisji UE 2019/945

„bezzałogowy statek powietrzny” (definicja nr 1) oznacza dowolny statek powietrzny eksploatowany lub przeznaczony do eksploatacji bez pilota na pokładzie, który może działać samodzielnie lub być pilotowany zdalnie;

Powiązane pojęcia
BSP - skrót od Bezzałogowy Statek Powietrzny RPAS -skrót ang. Remotely Piloted Aircraft Systems. Tłumaczenie na polski "Systemy zdalnie sterowanych statków powietrznych". Jest to podkategoria UAS, zawężona do statków zdalnie starowanych przez pilota. Sprawdz również: SBSP


Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak Zgłoś uwagi:uwagi@pilotbsp.pl

RPAS - Remotely Piloted Aircraft Systems - Zdalnie sterowane systemy lotnicze

Termin RPAS początkowo związany był z wojskowością. Obecnie rozpowszechniowny jest również w odniesieniu do urządzeń latających w lotnictwie cywilnym)
Opublikowane: 12.03.2023 Aktualizacja: brak
Napisz pytanie, na które szukasz odpowiedzi. Postaram się ją tu umieścić.

UAS PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp!

Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854