...trwają prace aktualizacyjne i modernizacyjne na stronie. Pojawią się nowe szkolenia.
W sprawach kursów i egzaminów prosimy o kontakt telefoniczny.

pilotBSP.pl579 855 940Certyfika AirData: 479 godzin lotów. Statystyki zespołu.
GERARD SZUSTEK
Wdrożenie Dronów i Szkolenia:
biznes, służby, instytucje
wyznaczony przez Urząd Lotnictwa Cywilnego
do prowadzenia
kursów z teorii, szkolenia praktycznego i egzaminowania
579 855 940(tel. w godz. 8:00 - 18:00)(Wrocław, Wałbrzych, Legnica, Jelenia Góra)

Misja i Cele
PilotBSP.pl pod kierownictwem Gerarda Szustka ma za zadanie kształcić i przygotowywać kandydatów na pilotów bezzałogowych statków powietrznych do bezpiecznego i legalnego wykonywnia zadań w każdym sektorze. Jesteśmy uznani przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jako certyfikowany operator szkolący w kategoriach A2, NSTS-01, NSTS-02, NSTS-05 i NSTS-06.

O Nas
Gerard Szustek, jako doświadczony CEO, instruktor i egzaminator, jest siłą napędową PilotBSP.pl. Jego doświadczenie w branży dronów, wsparte szerokim zakresem współpracy z różnymi sektorami, umożliwia nam dostosowywanie usług i szkoleń do specyfiki różnych branż. Nasz zespół to wykwalifikowani piloci, obserwatorzy i mechaników, którzy łączą teorię z praktyką.

Statystyki z Lotów
Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 3000 misji, przelatując łącznie ponad 400 godzin, co świadczy o naszym szerokim doświadczeniu i wiarygodności.

Strategiczne Partnerstwa
Z dumą współpracujemy z Droneradar Sp. z o.o., integrując najnowsze technologie w naszych programach szkoleniowych. Współpracujemy również z AirData, co pozwala nam oferować wgląd w zaawansowane analizy i statystyki lotów.

Dlaczego My?
Wysokiej jakości, zindywidualizowane programy szkoleniowe, zgodne z wymaganiami ULC i EASA. Praktyczne podejście, poparte doświadczeniem i wszechstronną współpracą z różnymi branżami.
Możliwość dostosowania oferty do specyficznych potrzeb, w tym organizacji geodezyjnych. Nasz praktyczny sposób nauczania i zaangażowanie w różnorodne branże zdobyły nam zaufanie takich klientów jak Lasy Państwowe, Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Ochotnicze Straże Pożarne i Polska Policja.

widok z drona na Warszawę wymagają kursów z teorii
oraz szkoleń z manewrów i procedur

KATEGORIA SZCZEGÓLNA (SPEC)

szkolenia praktyczne i teoria do kategorii szczególnej

pilot bsp (drona)

kursy dla kategorii szczególnych: NSTS-01,02,05,06


operacje VLOS, BVLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej oraz po za nią

wprowadzenie (Art. 5, 2019/947)

Operacje w których jeden z wymogów stawianych operacjom w kategorii otwartej nie jest spełniony stają się wówczas operacjami, w których wzrasta poziom zagrożeń ponad dopuszczalny w kategorii otwartej. Będą one zaliczane do operacji o średnim lub nawet o wysokim stopniu zagrożeń i zostają objęte warunkami dla kategorii szczególnej lub kategorii nawet certyfikowanej. W kategorii “szczególnej” przeprowadza się ocenę ryzyka. Robi to operator oraz Urząd Lotnictwa Cywilnego. Lot bsp można wykonać po weryfikacji zgłoszonej misji, a w niektórych sytuacjach po uzyskaniu uprzednio zgody ze strony ULC.

Jakie loty będą możliwe w kategorii szczególnej?

Tylko operacje lotnicze wykonywane bezzałogowym statkiem powietrznym, których wykonanie nie przekracza średniego poziomu ryzyka, czyli te, które:
 • nie są wykonywane nad zgromadzeniami osób
 • nie wiążą się z przewozem osób
 • nie wiążą się z przewozem materiałów niebezpiecznych, które w razie wypadku - mogą stanowić wysokie ryzyko dla osób trzecich
 • nie zostały uznane przez ULC za operacje, które stwarzają ryzyka na tyle duże, że nie można odpowiednio ich ograniczyć bez objęcia SBSP oraz operatora certyfikacją, bądź też bez objęcia pilota bsp obowiązkiem uzyskania licencji

Wspólne wymogi, zasady i warunki dla operacji w kategorii “szczególnej”:

 • minimalny wiek pilota to ukończone 16 lat (planowane jest w przyszłości obniżenie do 14 lat)
 • pilot jest rejestrowany jako operator w rejestrze operatorów systemów bezzałogowych statków powietrznych
 • pilot posiada kompetencje pilota odpowiednie do rodzaju wykonywanej operacji
 • noszenie kamizelki ostrzegawczej przez pilota wykonującego czynności lotnicze lub odzieży w inny sposób identyfikującej pilota
 • utrzymuje się w odległości do 120 m od najbliższego punktu powierzchni Ziemi; pomiar odległości dostosowuje się odpowiednio do cech geograficznych terenu, takich jak równiny, wzgórza, góry
 • w przypadku lotu bezzałogowym statkiem powietrznym w operacji VLOS, w odległości do 50 metrów w poziomie od sztucznej przeszkody o wysokości przekraczającej 105 metrów, maksymalną wysokość operacji można zwiększyć o maksymalnie 15 metrów powyżej wysokości przeszkody
 • przesyła numer rejestracyjny operatora bsp do systemu zdalnej identyfikacji, jeżeli bsp jest wyposażony w taki system
 • umieszczony jest na bsp numer rejestracyjny operatora bsp
 • wyposażony jest w nawigacyjne zielone, migające światła, gdy wykonywany jest lot nocny, między: 30 min po zachodzie, a 30 min przed wschodem słońca
 • loty nie są wykonywane nad zgromadzeniami osób
 • można wykonywać lot nad osobami postronnymi
 • z uwzględnieniem warunków meteorologicznych
 • na warunkach określonych dla stref geograficznych, zgodnie z wytycznymi nr 14/2023
 • po zgłoszeniu Agencji za pomocą systemu teleinformatycznego określonego przez Agencję, zamiaru wykonania operacji, jej miejsca, czasu oraz maksymalnej wysokości lotu
 • podczas operacji bezzałogowy statek powietrzny nie może przenosić materiałów niebezpiecznych.
 • w trakcie operacji jeden pilot obsługuje w locie tylko jeden bezzałogowy statek powietrzny
 • wyłącznie za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem wykonuje się loty nad:
  • 1) portami morskimi,
  • 2) lotniskami,
  • 3) stacjami elektroenergetycznymi, ujęciami wody i oczyszczalniami ścieków, elektrowniami,
  • 4) jednostkami wojskowymi i poligonami
  • wykonuje się za zgodą lub na potrzeby zarządzającego danym obiektem
 • zachowując szczególną ostrożność wykonuje się operacje nad:
  • rurociągami paliwowymi
  • liniami energetycznymi
  • liniami telekomunikacyjnymi
  • zaporami wodnymi
  • śluzami
  • oraz innymi urządzeniami znajdującymi się w otwartym terenie, których zniszczenie lub uszkodzenie może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, środowiska albo spowodować poważne straty materialne
  sbsp musi być wyposażony w urządzenie lub system do zdalnego sterowania, zamontowane na jego pokładzie lub będący jego wyposażeniem w kamerę lub inne urządzenie pozwalające na obserwację otoczenia bsp, w celu zmniejszenia ryzyka kolizji z innym statkiem powietrznym lub przeszkodą;

Operacje w kategorii szczególnej, aby mogły być wykonane wymagają alternatywnie:

 • uzyskania zezwolenia na operację wydanego przez właściwy organ, w naszym kraju będzie to Urząd Lotnictwa Cywilnego,
 • wykonywania w ramach klubów lub stowarzyszeń modelarstwa lotniczego, które na swój wniosek otrzymały już zezwolenia na operacje od Urzędu Lotnictwa Cywilnego
 • złożenia oświadczenia o zgodności operacji z narodowym scenariuszem standardowym(NSTS) zgodnie z częścią B załącznika(UAS.SPEC.020 Oświadczenie o operacji)
 • posiadania przez operatora certyfikatu LUC z odpowiednimi uprawnieniami zgodnie z częścią C załącznika.
oraz wymagają, aby:
 • operator BSP bez względu na masę używanego drona, był zarejestrowany w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego
 • każdy dron musi być oznaczony numerem operatora.


JESZCZE WIĘCEJ WAŻNYCH INFORMACJI JEST DOSTĘPNYCH NA PŁATNYCH KURSACH Z TEORII I SZKOLENIACH Z PRAKTYKIKATEGORIA SZCZEGÓLNA (SPEC)
NSTS-01,02 + NSTS-05,06

komplet szkoleń

szkolenia praktyczne i teoria do kategorii szczególnej

komplet szkoleń do operacji poza zasięgiem wzroku do 2km, dronem poniżej 25kg wagi

kursy dla kategorii otwartej A2 i szczególnych: NSTS-01,02,05,06 (kompetencje ważne 5 lat)


operacje VLOS, BVLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej oraz po za nią

ZAAWANSOWANEdla osób planujących pracę zawodową potrzebujących zapewnić jakość usług i bezpieczeństwo wyższe od konkurencjiPROFESJONALISTA18 godzin webinar online na żywo• zakres NSTSwymagany prawem+poszerzenie wiedzy12 godzin praktykaw terenie:• manewry iprocedury vlos,fpv +bvloszaawansowaneAPLIKACJE GO4 / LitchiDji Pilot 2 • Droneradar Space • AirDataPLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Dji FlightHub 2 • PansaUTM (omówienie + złożenie planulotu) PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)kontrolowana (C)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTI• lot automatyczny• lot autonomicznyTEREN • niezabudowany zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe• infrastruktura krytyczna / obiekt chroniony • VLOS w mieścieBSP• Dji Phantom 3• Mavic 2 Zoom• Mavic 3 Enterprise Dji MatriceLOT VLOS i BVLOS z instruktorem4955,003505,003505,00

KATEGORIA SZCZEGÓLNA (SPEC)
NSTS-01 + NSTS-05

komplet szkoleń

szkolenia praktyczne i teoria do kategorii szczególnej

komplet szkoleń do operacji poza zasięgiem wzroku do 2km, dronem poniżej 4kg wagi

kursy dla kategorii otwartej A2 i szczególnych: NSTS-01,05 (kompetencje ważne 5 lat)


operacje VLOS, BVLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej oraz po za nią

PODSTAWY dla osób zajmujących się dronami amatorsko, chcących czasem wydłużyć bezpiecznie lot poza zasięg wzrokuPASJONAT16 godzin materiał video • zakres NSTSwymagany prawem9 godzin praktykaw terenie:• manewry iprocedury vlos,fpv + bvlosAPLIKACJESTERUJĄCE Dji GO / Dji FlyPLANOWANIE TRASY• wyznaczenie rejonu lotu • PansaUTM (omówienie)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTITEREN • niezabudowany • niewielkie różnicewysokości terenuBSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 ProLOT VLOS i BVLOS z instruktorem????,001170,001295,00promocja -15%do 16.04.2022 cena regularna2125,002080,00ROZSZERZONE dla osób zamierzających pracować dronami dorywczo na zlecenia lub stale w ramach obowiązków pracowniczychZAWODOWIEC17 godzin materiał video +2h na żywo • zakres NSTSwymagany prawem+omówienie A1/A2/A310 godzin praktyka w terenie: manewry i procedury vlos,fpv + bvlosAPLIKACJESTERUJĄCE GO4 / Dji Fly / Litchi bonus miesiąc:AirDataPLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Litchi Mission Hub • PansaUTM (omówienie +złożenie planulotu)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTI• lot automatycznyTEREN • niezabudowany • zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe • VLOS w mieścieBSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 Pro• Dji Mavic 2 ZoomLOT VLOS i BVLOS z instruktoremZAAWANSOWANE dla osób pracujących zawodowo, potrzebujących zapewnić jakość usług, lepszą od konkurencjiPROFESJONALISTA18 godzin webinar online na żywo• zakres NSTSwymagany prawem+omówienie A1/A2/A311 godzin praktykaw terenie:• manewry iprocedury vlos,fpv + bvloszaawansowaneAPLIKACJE STERUJĄCE GO4 / Dji Fly / LitchiDji Pilot 2bonus miesiąc:AirDataPLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Litchi Mission Hub / Dji FlightHub 2 • PansaUTM (omówienie + złożenie planulotu)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)kontrolowana (C)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTI• lot automatyczny• lot autonomicznyTEREN • niezabudowany zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe• infrastruktura krytyczna / obiekt chroniony • VLOS w mieścieBSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 Pro• Mavic 2 Zoom• Mavic 3 Enterprise LOT VLOS i BVLOS z instruktoremZAAWANSOWANE dla osób pracujących zawodowo, potrzebujących zapewnić jakość usług, lepszą od konkurencji3505,003505,00
katalog
NSTS-01,05
CENA 1295,00 zł
katalog
NSTS-01,05
CENA 2125,00 zł
katalog
NSTS-01,05
CENA 3505,00 złKATEGORIA SZCZEGÓLNA (SPEC)
NSTS-05 (dla posiadaczy NSTS-01)

komplet szkoleń

szkolenia praktyczne i teoria do kategorii szczególnej

komplet szkoleń do operacji poza zasięgiem wzroku do 2km, dronem poniżej 4kg wagi

kursy dla kategorii otwartej A2 i szczególnych: NSTS-05 (kompetencje ważne 5 lat)


operacje VLOS, BVLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej oraz po za nią

promocja -15%do 16.04.2022 cena regularnaPODSTAWYdla osób zajmujących się dronamiamatorsko, chcących czasem wydłużyćbezpiecznie lot poza zasięg wzrokuPASJONAT16 godzin materiał video • zakres wymagany prawem6 godzin praktyka w terenie: manewry i procedury bvlosAPLIKACJESTERUJĄCE Dji GO / Dji FlyPLANOWANIE TRASY• wyznaczenie rejonu lotu • PansaUTM (omówienie)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTITEREN • niezabudowany • niewielkie różnicewysokości terenuBSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 ProLOT VLOS i BVLOS z instruktorem890,001525,002080,00ROZSZERZONE dla osób zamierzających pracować dronami dorywczo na zlecenia lub stale w ramach obowiązków pracowniczychZAWODOWIEC17 godzin materiał video +2h na żywo • zakres NSTSwymagany prawem+ omówienie A1/A2/A37 godzin praktyka w terenie: manewry i procedury bvlosAPLIKACJESTERUJĄCE GO4 / Dji Fly / Litchi PLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Litchi Mission Hub • PansaUTM (omówienie +złożenie planulotu)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTI• lot automatycznyTEREN • niezabudowany • zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe BSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 Pro• Dji Mavic 2 ZoomLOT VLOS i BVLOS z instruktoremLOT VLOS i BVLOS z instruktoremZAAWANSOWANEdla osób pracujących zawodowo,potrzebujących zapewnić jakość usług,lepszą od konkurencjiPROFESJONALISTA18 godzin webinar online na żywo• zakres NSTSwymagany prawem+ omówienie A1/A2/A38 godzin praktyka w terenie: manewry i procedury bvlos + zaawansowaneAPLIKACJE STERUJĄCE GO4 / Dji Fly / LitchiDji Pilot 2bonus miesiąc:AirDataPLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Litchi Mission Hub / Dji FlightHub 2 • PansaUTM (omówienie +złożenie planulotu)PRZESTRZEŃ POWIETRZNA niekontrolowana (G) kontrolowana (C)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTI• lot automatyczny• lot autonomicznyTEREN • niezabudowany • zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe • infrastruktura krytyczna / obiekt chronionyBSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 Pro• Mavic 2 Zoom• Mavic 3 Enterprise 2320,003505,00
katalog
NSTS-05
(dla posiadaczy NSTS-01)
CENA 890,00 zł
katalog
NSTS-05
(dla posiadaczy NSTS-01)
CENA 1525 ,00 zł
katalog
NSTS-05
(dla posiadaczy NSTS-01)
CENA 2320,00 złKATEGORIA SZCZEGÓLNA (SPEC)
NSTS-01

szkolenia praktyczne i teoria do kategorii szczególnej

szkolenie do operacji w zasiegu widoczności wzrokowej dronem poniżej 4kg

kurs dla kategorii szczególnej: NSTS-01


operacje VLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej

PODSTAWYdla osób zajmujących się dronamiamatorskoPASJONAT12 godzin materiał video zakres wymagany prawem4 godziny praktykaw terenie:manewry iprocedury vlos,fpv APLIKACJESTERUJĄCE Dji GO / Dji FlyPLANOWANIE TRASY• wyznaczenie rejonu lotu • PansaUTM (omówienie)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)TRYB LOTU• lot manualny GPS/ATTITEREN • niezabudowany • niewielkie różnicewysokości terenuBSP• Dji Phantom 3• Dji Mini 3 ProLOT VLOS z instruktorem600,00LOT VLOS w mieście z instruktoremROZSZERZONE dla osób zamierzających pracować dronami dorywczo na zlecenia lub stale w ramach obowiązków pracowniczychZAWODOWIEC13 godzin materiał video +2h na żywo zakres NSTSwymagany prawem+ omówienie A1/A2/A35 godzin praktykaw terenie:manewry iprocedury vlos,fpv +instruktaż do A2APLIKACJE STERUJĄCEGO4 / Dji Fly / Litchi bonus miesiąc:AirDataPLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Litchi Mission Hub • PansaUTM (omówienie +złożenie planulotu)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)TRYB LOTU • lot manualny GPS/ATTI • lot automatycznyTEREN • niezabudowany • zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe • VLOS, FPV w mieścieBSP • Dji Phantom 3 • Dji Mini 3 Pro • Dji Mavic 2 Zoom1145,002080,00LOT VLOS w mieście z instruktoremZAAWANSOWANEdla osób pracujących zawodowo,potrzebujących zapewnić jakość usług,lepszą od konkurencjiPROFESJONALISTA14 godzin webinaronline na żywo• zakres NSTSwymagany prawem+ omówienie A1/A2/A36 godzin praktykaw terenie:manewry iprocedury vlos,fpv +zaawansowaneAPLIKACJE STERUJĄCE GO4 / Dji Fly / LitchiDji Pilot 2bonus miesiąc:AirDataPLANOWANIE TRASY• plan trasy lotu w aplikacji Litchi Mission Hub / FlightHub 2 • PansaUTM (omówienie + złożenie planulotu)PRZESTRZEŃPOWIETRZNAniekontrolowana (G)kontrolowana (C)TRYB LOTU• lot manualny• lot automatyczny• lot autonomicznyTEREN • niezabudowany • zabudowany • duże różnice wysokości terenu• przeszkody terenowe• infrastruktura krytyczna / obiekt chroniony • VLOS, FPV w mieścieBSP • Dji Phantom 3• Dji Mini 3 Pro • Mavic 2 Zoom • Mavic 3 Enterprise1730,003505,00
katalog
NSTS-01
CENA 600,00 zł
katalog
NSTS-01
CENA 1145,00 zł
katalog
NSTS-01
CENA 1730,00 złKursy z teorii bsp online

szkolenia praktyczne w terenie

pilot bsp (drona)

kategorii otwartych: A1, A2, A3


operacje VLOS - w zasięgu widoczności wzrokowej

Kategoria “otwarta” (OPEN) - wprowadzenie (Art. 3, 2019/947)

Najbezpieczniejsze operacje, czyli mieszczące się w warunkach kategorii otwartej nie wymagają uzyskania zezwolenia na operację wydawanego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego, ani nie wymagają od operatora złożenia oświadczenia o operacji.

Jakie loty będą możliwe w kategorii otwartej ?
(Art. 4, 2019/947)

Tylko te operacje lotnicze z użyciem bezzałogowego statku powietrznego, które stwarzają niski stopień ryzyka są operacjami w kategorii otwartej.Zbiorcze warunki, które pozwalają traktować lot jako lot w kategorii “otwartej” to:

 • masa drona jest poniżej 25kg
 • dron:
  • należy do jednej z klas opisanych w rozporządzeniu 2019/945
  • lub został skonstruowany do użytku prywatnego
  • lub dotyczą go przepisy przejściowe (art.20)
 • bsp nie przekracza wysokości 120 m od najbliższego punktu powierzchni ziemi (dopasowując ścieżkę lotu do ukształtowania terenu)
 • bsp nie przekracza 15 m nad przeszkodą, jeżeli jest ona wyższa niż 105m (w odległości maksymalnie 50m od tej przeszkody)
 • lot szybowca bsp o MTOM 10kg, może być wykonany nie zachowując dwóch poprzednich warunków, o ile jego wysokość nie przekracza 120 m powyżej pilota (jedyny wyjątek)
 • lot jest prowadzony w sposób zapewniający warunki lotu VLOS (ten warunek szczegolnie wymaga rozwinięcia, dlatego jest omawiany dokładnie na naszych kursach)
 • zapewniona jest bezpieczna odległość od osób (ten warunek szczegolnie wymaga rozwinięcia, dlatego jest omawiany dokładnie na naszych kursach)
 • lot nie przebiega nad zgromadzeniami
 • statek powietrzny nie przewozi żadnych materiałów niebezpiecznych
 • nie zrzuca żadnych materiałów

Co jeśli choć jeden z warunków nie jest spełniony?

Nie spełnienie, któregokolwiek warunku oznacza, że operacja nie może być uznana za operację niskiego ryzyka i w ten sposób wykracza poza kategorię otwartą. Wymagane wtedy są wyższe uprawnienia, czyli do lotów w kategorii szczególnej lub lotów w kategori certyfikowanej.


JESZCZE WIĘCEJ WAŻNYCH INFORMACJI JEST DOSTĘPNYCH NA PŁATNYCH KURSACH Z TEORII I SZKOLENIACH Z PRAKTYKI
**
TEORIA
OMÓWIENIE
TEORIA A2 omówienie i rozszerzenie materiału dostępnego na stronach Urzędu Lotnictwa Cywilnego
1 godzina materiał video zakres wymagany prawem + dodatkowy webinar
Meteorologia • omówienie ze strony ULC • rozszerzenie
JAKIE LOTY SĄ OPEN /n • gdzie możesz • kiedy wolno • czego nie robić
Techniczne i operacyjne środki ograniczające ryzyko na ziemi • omówienie ze strony ULC • rozszerzenie
Osiągi bezzałogowego systemu powietrzenego w locie • omówienie ze strony ULC • rozszerzenie
RÓŻNICE pomiędzy A1/ A2/ A3
CENA 59,00 zł (69,00 zł)
**
PRAKTYKA
INSTRUKTAŻ
PRAKTYKAinstruktaż do obowiązkowej samopraktykimanewry i procedurywykonane wg wskazówek instruktora
2 godziny • z instruktorem w terenie
POPRAWNOŚĆ Właściwe wykonaniećwiczeń zapewniutrwaleniepoprawnychnawyków
SENS• wytłumaczonyzostanie senskażdego ćwiczenia• wyjaśnioneznaczeniepraktyczne
DOBRE PRKTYKIpoznasz wypracowanew środowisku droniarzydobre praktyki
TRYB LOTU• lot manualny• lot automatyczny
TEREN • niezabudowany • warunki A1/A3• loty VLOS
BSPsamopraktykęwykonujeszna swoim dronie
CENA 159,00 zł (169,00 zł)

szkolenia dodatkowe

SZKOLENIA PLANOWANIA LOTÓW

szkolenia praktyczne z planowania lotów bezałogowymi statkami powietrznymi

wykorzystanie zaawansowanych narzędzi

katalog
GREy by DroneRadar

3h webinar online
CENA 350,00 zł (400 zł)
katalog
Litchi Mission Hub
2h online, 2h w terenie

CENA 356,00 zł (400 zł)
katalog
PansaUTM
2h online

CENA 158,00 zł (250 zł)
katalog
AirData
2h online

CENA 200,00 zł (280 zł)

EGZAMINY

egzaminy na europejskie i krajowe kompetencje pilota bsp

termin ustalany indywidualnie, wg Twoich potrzeb

katalog
EGZAMIN A2
CENA 47,90 zł59,90 zł
katalog
EGZAMIN NSTS
CENA 99,90 zł

Napisz pytanie, które chcesz zadać. Odpowiedź postaram się umieścić w zakładce FAQ.

PilotBSP.pl - bezpieczne i legalne latanie dronem bsp

.
pilotBSP.pl579 855 940
Kontakt ze mną
tel. 579 855 940
kontakt@pilotbsp.pl
facebook/PilotBSPplgoogle/PilotBSPPilotBSP.pl Gerard Szustek
ul. Chałubińskiego 9 lok. 6, 58-302 Wałbrzych, NIP 8861854854